Dokumenty - přehled

13.05.2016

Dokumenty týkající se vodohospodářské činnosti 

Smlouva pro Fyzické osoby     
- Smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, kdy odběratelem je fyzická osoba 

Smlouva pro Právnické osoby                   
Smlouva a na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, kdy odběratelem je právnická osoba (Firma)

Návod na vyplnění smlouvy                       
Návod na správné vyplnění Smlouvy na dodávku pitné a odvádění odpadních vod

Technické standardy VaK Popovičky    
Dokument popisující technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky. Stanovené pro vodovod a kanalizaci v obci Popovičky provozované společností Technické služby Popovičky s. r. o. jako provozovatelem na základě uzavřené smlouvy o zajištění provozu s vlastníkem.

Čestné prohlášení                                        
Čestné prohlášení pro obyvatele, kteří nejsou připojeni nebo nevyužívají vodovodní a kanalizační síť.
 

Přečtěte si o možnostech jak uzavřít smlouvu na odběr vody a odvádění odpadních vod.