Jak uzavřít smlouvu

13.05.2016

Jak uzavřít smlouvu 

Z důvodu změny provozovatele služeb vodohospodářské činnosti z obce Popovičky na Technické služby Popovičky s.r.o. je nutné, aby každý odběratel uzavřel novou smlouvu na odběr pitné vody a odvádění vody odpadní a to nejpozději do konce roku 2015.
Nové smlouvy budete moci vyřídit dvěma způsoby. Buď osobně na obecním úřadě v úředních hodinách či po domluvě na kontaktu níže uvedeném nebo elektronicky z tepla Vašeho domova prostřednictví emailu.Bude stačit na emailovou adresu petr.doubek@popovicky.cz zaslat vyplněnou smlouvu dle vzoru, který naleznete společně se smlouvou na webových stránkách obce. Takto vyplněnou smlouvu podepište a zašlete na níže uvedený email, a jakmile bude schválena a podepsána, bude k vyzvednutí na obecním úřadě v úředních hodinách nebo Vám bude na žádost odeslána zpět prostřednictvím emailu.Kdo nevyužívá obecní vodovod ani kanalizaci dodá obecnímu úřadu čestné prohlášení, kde oznámí tuto skutečnost. I vzor tohoto dokumentu najdete v dokumentech na webových stránkách obce.