Platby

13.05.2016

Platby 

Při platbách za vodné a stočné a je třeba používat následující účet: 107-9211110227/0100, účet je vedený u Komerční banky a.s. 

Taktéž věnujte pozornost zaplacení správné částky. Od zálohových faktur na rok 2015, je k částce připočteno DPH a uhrazena tak musí být celková částka vč. DPH. 

Je taktéž nezbytné k platbě přiřadit správný variabilní symbol, který najdete na faktuře!