Podružný vodoměr

13.05.2016

Podružný vodoměr 

Jak zalévat zahradu a neplatit navíc?

Odpověď je jednoduchá. Nechte si zřídit podružný vodoměr!

Díky tomuto zařízení, které sleduje kolik vody spotřebujete pro zalévání Vaší zahrady, Vám již nebude účtováno stočné za vodu, kterou nevypouštíte do kanalizační sítě.

Dle technických možností přípojky, Vám náš technolog na místě sdělí, jak nejjednodušeji takovýto podružný vodoměr zřídit a provozovat. Po jeho zřízení je samozřejmě nezbytné vodu k zalévání Vaší zahrady odebírat právě za tímto vodoměrem.

A jak to funguje při odečtech vody a následné fakturaci?

Není to nic složitého. Při odečtu jenom nesmíte zapomenout upozornit zástupce provozovatele, že máte na svém pozemku podružný vodoměr a nechat si na něm taktéž odečíst stav. Při fakturaci Vám bude stočné poníženo o spotřebovanou vodu na tomto podružném vodoměru.

Tento způsob odběru a odečtu je možný pouze v případě, že spotřeba vody je počítána dle odečtu vodoměru, nikoliv určením dle vyhlášky.

Jelikož se jedná o měření "navíc", které není povinné, budou veškeré náklady na zřízení účtovány odběrateli. Obec nebude poskytovat žádné dotace na tuto realizaci.

Nebojte se zeptat na více informací na obecním úřadě.