Vyhledávání

Obsah stránek

Historie

Chomutovice (lid. Huntovice, v Huntovicích, do Huntovic, huntovickej). 1205 Swoysye comes dedit monio in Insula terram ad duo aratra in villa, que dicitur Chomutowycyh 1405 censum in Chomutowicz 1485 smlúva mezi Alšem Brúmem z Zop a Ctiborem z Chomutovic 1549 ves Nebrzenicze - ves Chomutowicze 1654 ves Chomutowicze 1699 ex Huntowitz 1717 Chumotowitz 1788 Huntowicze 1841 Huntowitz 1854 Chomútovice (Huntovice) 1893 Huntovice 1923 na žádost obce obnoven tvar Chomutovice Jméno Chomutovice = ves lidí Chomoutových. Popovičky (lid. v Popovičkách, do Popoviček, popovičeckej). 1352 ...

Prohlášení o přístupnosti

Obec Popovičky se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Prohlášení přístupnosti se vzta ...

Povinně zveřejňované informace

1. Název Obec Popovičky 2. Důvod a způsob založení Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. jsou Popovičky obcí. Člení se na 3 části - Popovičky, Chomutovice, Nebřenice. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je zastupitelstvo obce. V čele zastupitelstva obce stojí starosta. 3. Organizační struktura Seznam organizací: Hasiči Technické služby Popovičky 4. Kontaktní spojení 5. Případné platby lze poukázat 16822201/0100 6. IČO 00640131 7.Plátce daně z přidané hodnoty OÚ Popovičky není plátce DPH 8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů 8.2 Rozpočet 9. Žádosti o informace Žá ...

Úřad, lidé v obci

Adresa Obecní úřad Popovičky se sídlem v Chomutovicích K Rybníku 12 251 01 Chomutovice IČ: 00640131 Číslo účtu: 16822201/0100 Datová schránka: 9vfakxa Tel: 323 637 123 E-mail: obec@popovicky.cz Web: www.popovicky.cz ...

Odpadové hospodářství

Jak správně třídit odpad? Kam s jakým odpadem? Kolik stojí odvoz a kdy ho zaplatit? Odpovědi na základní otázky naleznete níže: Papír, Plast, Sklo, Kovy   Popovičky - kontejner v ulici Do Polí (pod kostelem) - kontejner u hřbitova - kontejner u ČOV  Chomutovice - kontejner u OÚ  - kontejner na Petrových Vrších  Nebřenice - kontejner u OÚ či v Popovičkách u hřbitova Termíny svozů tříděného odpadu: Plasty … každé úterý a pátek Papír … každé liché úterý Sklo … každé druhé sudé úterý Kovy … cca 1x měsíčně Prosíme, abyste v případě plných kontejn ...