Aktuality

Informace k dnešnímu plánovanému veřejnému zasedání zastupitelstva

26.1.2023 | 1 min. čtení

Vážení občané,

26.1.2023 se k 17:00 hodině starostce obce ze zdravotních a časových důvodů omluvili 4 zastupitelé z dnešního veřejného zasedání zastupitelstva. Z uvedeného důvodu je velmi pravděpodobné, že zastupitelstvo nebude usnášeníschopné a bude třeba stanovit nový termín veřejného zasedání.
O případném novém termínu veřejného zasedání budete informování na stránkách obce, úřední desce a aplikaci.
Děkujeme za pochopení.
Radka Kučerová
Starostka obce

Dnes 26.1.2023 se od 19:00 koná veřejné zasedání zastupitelstva

26.1.2023 | 1 min. čtení

Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Schválení kalkulace vodné stočné 2023
5. Smlouva na přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
6. Servisní smlouva na IT
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovod OAKS
8. Návrh na změnu obsazení funkce místostarosty
9. Různé
- soudní spor
- zkolaudování ČOV
- informace Ing. Tuháčka o stavebních povoleních Arendon v roce 2022 a příspěvku obci
- informace o termínu místního šetření RLC
- přehled kulturních akcí na rok 2023
- informace o splacení úvěru ČOV
- informace o dotačním programu pro sbor dobrovolných hasičů
10.Diskuse

Program si také můžete přečíst v příloze níže.

Banner_1200x1200_JIH_1.jpg

Policie ČR - nábor nových policistů a policistek

23.1.2023 | 1 min. čtení

Územní odbor Praha venkov - JIH: Jesenice u Prahy, Jílové u Prahy, Kamenice, Hradišťko, Říčany, Čestlice, Mnichovice provádí nábor nových policistů a policistek. Náborový příspěvek 150 000,- Kč.

ch-t-d.jpg

Jak zlikvidovat vánoční stromek?

8.1.2023 | 1 min. čtení

Vánoční stromky zbavené ozdob a jiných dekorací odkládejte na kompostu v Chomutovicích, viz. mapka. Stromky prosíme odkládejte k jedné straně kompostu tak, aby nedocházelo k mísení s ostatním odpadem. Děkujeme.

Čtvrtletní odečty nedálkových vodoměrů od úterý 3.1.2023

2.1.2023 | 1 min. čtení

Od úterý 3.1.2023 budou probíhat čtvrtletní odečty nedálkových vodoměrů v obcích Popovičky a Chomutovice. Kdo nebude přítomen při odečtech osobně, ať laskavě zašle stav vodoměru přes SMS, MMS či WhatsApp na tel. č. 602 408 006 nebo vystaví cedulku se stavem vodoměru na viditelném místě.

pes_jessie.jpg

Jessie nalezena

1.1.2023 | 1 min. čtení

Vzkaz od majitelů pro vás všechny:
Dobre duse, dekujeme za pomoc vsem, kdo byt jen myslenkou a sdilenim informaci, obezretnosti a podporou pomohli k nalezeni nasi Jessie.