Zimní údržba komunikací

Zimní údržbu místních komunikací zajišťuje OÚ, a to prostřednictvím místních dodavatelů. 

V období zimní údržby vás prosíme o správné parkování vozidel, tak aby byl zajištěn bezpečný průjezd techniky. Údržba spočívá v prohrnování vozovek či jeho sypaní inertním posypem, případně kombinací obou variant, dle potřeby.  Pokud je to možné, snažíme se občanům odhrnout sníh i z prostor u vjezdů na pozemky.

To je však limitováno konkrétními podmínkami - umístění vjezdu, klimatické podmínky, časová náročnost. Nelze tedy tuto činnost po pracovníkovi údržby vyžadovat, pokud to sám neuzná za možné.   

Místní chodníky, vzhledem jejich malému využívání, nejsou dle vyhlášky v zimě udržovány.