Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení provozuje OÚ Popovičky. Aktuálně máme ve správě 130 lamp veřejného osvětlení.

Aktuálním správcem veřejného osvětlení je firma Elektro Hladík Jiří Psáry IČ: 76113868. Začátkem každého měsíce dochází ke kontrole funkčnosti osvětlení, tedy zda jednotlivé lampy svítí, následně je provedena oprava. Pokud dojde k celkovému výpadku osvětlení, pak tuto skutečnost, prosím, oznamte na tel. 776 688 802.

Jednotlivé nefunkční lampy hlaste na mailové adrese petr.kvarda@popovicky.cz.

Informaci pak předáme správci veřejného osvětlení, který provede opravu v nejvhodnějším termínu (který je různý dle počtu nefunkčních lamp a vytíženosti správce. Důvodem je neplatit vícenáklady za dopravu při nefunkčnosti 1 lampy, proto může dojít k tomu, že lampa bude opravena až v průběhu každoměsíční revize).