Voda a kanalizace

Servis a správa sítě

Zákaznická linka: 844 244 777     
ZL je směřována na automat, kde si odběratel zvolí co potřebuje řešit (fakturace, nahlášení stavu měřidla, technické vyjadřování…. atd.)  
     
Poruchy a havárie: 

vodovod Petr Mařík (petr.marik@vak-zapy.cz), 606 685 315

kanalizace + ČOV: Jan Píša (jan.pisa@energiekolin.cz), 777 145 110

  800 778 833 , dostupnost 24/7  
     
Kontakty pro služby se zákazníky: https://www.energiekolin.cz/cs/kontakty
Portál pro technické vyjadřování: https://vportal.energiekolin.cz/