Dnes 26.1.2023 se od 19:00 koná veřejné zasedání zastupitelstva

1 min. čtení

Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Schválení kalkulace vodné stočné 2023
5. Smlouva na přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
6. Servisní smlouva na IT
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovod OAKS
8. Návrh na změnu obsazení funkce místostarosty
9. Různé
- soudní spor
- zkolaudování ČOV
- informace Ing. Tuháčka o stavebních povoleních Arendon v roce 2022 a příspěvku obci
- informace o termínu místního šetření RLC
- přehled kulturních akcí na rok 2023
- informace o splacení úvěru ČOV
- informace o dotačním programu pro sbor dobrovolných hasičů
10.Diskuse

Program si také můžete přečíst v příloze níže.


Vloženo: 26.1.2023 v 12:38 Jaroslav Švehla

Přílohy: