Informace obecního úřadu II. _Koronavirus

8 min. čtení
popovicky_znak_new.png
Informace obecního úřadu II. _Koronavirus

                                                                                                                               Informace obecního úřadu II. k současné situaci
                                                                                                                                                               -
                                                                                                                                Koronavirus
Popovičky, 24.3. 2020 


Vzhledem k hrozbě nákazy a nemoci Covid-19 si vás dovolím informovat o současné situaci v našich obcích a přijatých opatřeních.


1/ Nálezy koronaviru
V tuto chvíli nemáme informaci o žádném pozitivním nálezu nemoci Covid-19 v našich obcích. V případě, že takováto skutečnost u někoho z vás nastane, nebo se o ní dovíte, prosíme obratem o informaci.
Obec Popovičky je ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, která informuje obec o případném pozitivním nálezu. Nejbližší potvrzený nález je v tuto chvíli ve Velkých Popovicích – Brtnici a v Dobřejovicích.


2/ Jak postupovat
V případě podezření na nákazu/nemoc, nikam nechoďte, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici. Kontakty níže.


3/ Provoz úřadu
Obecní úřad je až do odvolání pro veřejnost uzavřen. Veškeré provozní záležitosti a požadavky z vaší strany směřujte prosím na provoz úřadu a budeme je řešit individuálně.
Veškeré úhrady zpracováváme pouze bezhotovostním převodem.
Rozumíme, že současná situace může mít i negativní dopad na finanční situaci rodin. V těchto případech prosíme o informaci na provoz úřadu, kde bude možno Vaši žádost ohledně posunutí splatnosti pohledávek vůči obecnímu úřadu nebo TSP posoudit.
Veškeré kulturní a společenské akce pořádané obecním úřadem nebo SDH jsou až do odvolání zrušeny. Rovněž žádáme, aby došlo k minimalizaci užívání veřejných prostor a nadměrnému shlukování občanů, zejména v prostoru dětského hřiště a pergoly v Popovičkách.


4/ Pravidla
Prosíme o striktní dodržování pravidel a doporučení vlády ČR, více informací naleznete na Ministerstvu vnitra: www.mvcr.cz Ministerstvu zdravotnictví: www.mzcr.cz. Státního zdravotního ústavu: www.szu.cz

5/ Zajištění potravin
a) Ve spolupráci s SDH Popovičky je možno zajistit telefonicky nákup potřebných potravin a zavézt zdarma do místa bydliště. b) Ve spolupráci s Parkhotelem Popovičky je možno zajistit telefonicky nákup potřebných potravin a zavézt zdarma do místa bydliště.
Kontakty níže.
Služba je určena především osobám v karanténě nebo osobám, které sami nejsou schopni si životně důležité věci zajistit.


6/ Roušky
Nakolik se informace o účinnosti roušek a ochranných pomůcek různí a stále jich je nedostatek, jsme připraveni pro naše občany roušky zdarma zajistit.
V posledních dnech byly látkové roušky distribuovány mezi nejvíce ohroženou skupinu lidí přímo do místa bydliště. Pro ostatní občany v dalším kroku jsme připraveni roušky též zajistit. Zde prosíme o informaci na provoz úřadu, kdo roušku potřebujete. Místo distribuce/výdeje a způsob bude oznámeno později.
Zde prosím o citlivý přístup a zvážení skutečně potřebného počtu látkových roušek. Roušky jsou výsledkem laskavé pomoci a přístupu našich spoluobčanů.


7/ Testování
Obec zajišťuje partnera s potřebnou kapacitou, který bude pro naše občany připraven za úplatek testování na přítomnost koronaviru provést.
a) Pro občany nad 60 let včetně bude testování zdarma. b) Pro občany pod 60 let bude za úplatu.
Výhodou bude v případě podezření na přítomnost koronaviru okamžité otestování. Bezplatné testování samozřejmě dělají schválená pracoviště, která ovšem mají limitovanou dostupnost a kapacitu. Kontakt na pracoviště bude následně zveřejněn. Již dnes je však testování možno provést jako samoplátce viz seznam níže. Občané nad 60 let již mohou této možnosti využít, jeden test jim bude následně proplacen.

8/ Odpadky
Občané v karanténě by odpadky měli likvidovat pouze skrze směsný odpad, tzn. žádný tříděný.
Ostatní občané by měli odpad likvidovat dle pokynů společnosti FCC, více viz na webových stránkách úřadu.


Věřím, že společně a se vzájemnou pomocí situaci zvládneme. Děkuji.

S úctou Jaroslav Richter

Krizová hlášení obce: Jaroslav Richter, tel: 724 563 153, email jaroslav.richter@popovicky.cz
Provoz úřadu: Magdaléna Lehovcová, tel: 601 555 177, email magdalena.lehovcova@popovicky.cz
Bankovní spojení: OÚ Popovičky: 168 222 01 / 0100
TSP: 107 – 921 111 0227 / 0100
SDH Popovičky: Jaroslav Švehla 723 814 131
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:
736 521 357
771 137 070
Nonstop informační linka Státního zdravotnického ústavu:
724 810 106
725 191 367
725 191 370
Parkhotel Popovičky, koloniál: 240 201 132Kde vyšetřují?

Státní zdravotní ústav, Praha Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Fakultní nemocnice Hradec Králové Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Nemocnice České Budějovice Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Fakultní nemocnice v Motole Odběrové místo Cena pro samoplátce: 2900 Kč

Nemocnice Na Bulovce Odběrové místo Cena pro samoplátce: 2900 Kč

Laboratoře Agel, a. s., Ostrava Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Fakultní nemocnice Brno Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem Možnosti odběru nezveřejnili Cena pro samoplátce: 2000 Kč

Fakultní nemocnice Plzeň Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Krajská nemocnice Liberec Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

SPADIA LAB, a. s. Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Fakultní nemocnice Olomouc Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

IFCOR klinické laboratoře Blansko Nemá odběrové místo Cena pro samoplátce: 3000 Kč

AESKULAB Ostrava Neprovádí vyšetření pro samoplátce.

Lab In – Institut lab.medicíny K. Vary Nemá odběrové místo Cena pro samoplátce: 1300 Kč


Vloženo: 25.3.2020 v 14:38 Aktualizováno: 14.7.2020 v 20:14 Ivana Štepánková

Přílohy: