Upozornění od policie

3 min. čtení

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v oblasti prevence kriminality, kdy chceme veřejnost prostřednictvím Vás upozornit, že v poslední době jsou ze strany policistů územního odboru Praha venkov-JIH evidována oznámení, týkající se podvodných nebo obdobných podezřelých jednání prostřednictvím internetu a dalších moderních komunikačních technologií.

Zejména se jedná o snahu získání přístupových údajů k peněžním účtům, či údajů z platebních karet a trojciferného CVC kódu, například pod legendou ohrožení bankovního účtu. Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky samy a nepotřebují k tomu zasílání přístupových údajů či údajů z platebních karet.

Policie České republiky proto občanům doporučuje:

 

Ø V žádném případě nikomu údaje z platebních karet neposkytovat, ani v případě příchozích plateb na platební kartu nebo bankovní účet.

Ø Vždy si důvody takových telefonátů ověřit na oficiálních kontaktech bankovních nebo finančních společností, či dalších organizací, za které se podvodníci v dané chvíli vydávají.

Z tohoto důvodu se na Vás touto formou obracíme o zveřejnění této informace na webových stránkách Vašich obcí/měst, případně i oficiálních profilech sociálních sítí. Pro případné využití zasílám i odkaz na preventivní videoklipy k této problematice:

VISHING (https://youtu.be/czu2FuIfMF4);

PHISHING (https://youtu.be/zqy2iIrNd2A).

Další informace naleznete na webových stránkách Policie České republiky nebo zde.


Vloženo: 9.2.2022 v 20:17