Obecní policie - od 1. dubna 2016

2 min. čtení
Obecní policie - od 1. dubna 2016
Obecní policie - od 1. dubna 2016

Vážení spoluobčané,
na základě usnesení zastupitelstva byla uzavřena veřejnoprávní smlouva s Obecní policií Vestec, od 1. dubna tak obecní policie začne působit i v našich obcích.

Důvodem zajištění služeb obecní policie byla především snaha o zklidnění dopravy v ranních hodinách, v době odjezdů dětí do škol a zvýšení prevence kriminality (krádeže okapů, pohyb cizích osob, apod.). 

Obecní policie tak bude především:
- dohlížet na přechodech pro chodce, zejména v blízkosti autobusových zastávek
- přispívat k ochraně osob a majetku
- využívat moderní speciální techniku na ochranu seniorů a dětí (signál tíseň)
- provádět osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany
- ověřovat v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně hledaných osob PČR
- atd. 

Věříme, že všichni budeme s touto novou službou maximálně spokojeni, že pocítíme vyšší komfort bydlení a bezpečnost v našich obcích.

Prosíme o prostudování přiloženého souboru, kde se dozvíte podrobnosti o možnostech a povinnostech OBECNÍ POLICIE.

Děkujeme sousedním obcím (Dobřejovice, Herink, Modletice) za součinnost a spolupráci, která umožní pohlížet na naše katastry jako na celek, což přinese efektivnější činnost obecní policie. 

OÚ Popovičky 


Vloženo: 13.5.2016 v 16:19 Aktualizováno: 21.6.2016 v 15:05 Popovičky