Realizace Oaks Prague

2 min. čtení
ovcary.png
Realizace Oaks Prague

Dne 31. 3. 2017 proběhne pokládka dočasné asfaltové živičné plochy na komunikaci v Nebřenicích k zámečku pro staveništní účely.


Neplánovaně, na základě skutečného stavu prostoru, ve kterém bude prováděno vedení, bude nutné alespoň v minimální nutné době, a to od 12. 9. do 30. 9 .2016 komunikace obousměrně uzavřít. Dopravní značení bude zhotovitelem osazeno.


Dne 5. 9. 2016 budou společností Elektromont Matějka, a.s. zahájeny práce na hlavním kabelovém napájecím vedení 22 kV. Tyto práce budou realizovány pro společnost Arendon a.s. v rámci projektu Oaks Prague v Nebřenicích. Vedení bude realizováno podél komunikace z Chomutovic do Křížkového Újezdce, tedy na ,,Ovčárech“. Průjezd dle sdělení zhotovitele nebude zamezen. Termín dokončení 30. 11. 2016.

V případě potřeby je možné kontaktovat zástupce společnosti Arendon a.s. Ing. Jiřího Bolomského (602 387 540).

Ing. Marek Kubr
místostrarosta
 

 


Vloženo: 25.8.2016 v 11:21 Aktualizováno: 19.4.2018 v 11:50 Václav Škorpil