Veřejné zasedání zastupitelstva 19.6. od 19:00

2 min. čtení
Snímek obrazovky 2024-06-17 v 22.04.52.png

Vážení spoluobčané,

ve středu 19.6. se od 19:00 koná zasedání zastupitelstva. Body z programu naleznete níže.

Místo konání: Obec Chomutovice – místnost obecního úřadu, K Rybníku 12, Chomutovice

Doba konání: 19.6.2024, v 19:00

Navrhovaný program:

 

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Zápis ze 14. řádného zasedání zastupitelstva obce Popovičky konaného 25.4.2024
 4. Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023
 5. Odvolání starosty obce Popovičky
 6. Volba starosty obce Popovičky
 7. Smlouva o podpoře kulturních a společenských akcí - Arendon
 8. Dodatek č. 4 ke smlouvě o spolupráci - Arendon
 9. Vyhodnocení záměru krátkodobého pronájmu pozemků v Nebřenicích
 10. Fixace cen elektrické energie pro Obec Popovičky
 11. Darovací smlouva Ing. Jaroslav Richter, MUDR. Miroslava Richterová, Jitka Šuláková
 12. Změna č.1 UP Popovičky
 13. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Popovičky
 14. Časopis obce Popovičky
 15. Darovací smlouva lokalita Pod Skalkou
 16. Smlouva o služebnosti lokalita Pod Skalkou
 17. Žádost o příspěvek na domácí paliativní péči – Hospic Čerčany
 18. Schválení provozního řádu sportoviště stolního tenisu v obci Popovičky
 19. Odstoupení jednatele společnosti Technické služby Popovičky s.r.o.
 20. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2024 ve veřejné zakázce s názvem „Oprava povrhu místních komunikací - ulice Na Stádlech v Popovičkách, a ulice K Rybníku v Chomutovicích“
 21. Schválení příkazní smlouvy na technický dozor stavebníka pro investiční akci „Oprava povrhu místních komunikací - ulice Na Stádlech v Popovičkách, a ulice K Rybníku v Chomutovicích“
 22. Diskuse

Vloženo: 17.6.2024 v 22:08