Zkvalitnění dodávek vody

2 min. čtení
Zkvalitnění dodávek vody
perex

Obec Popovičky od začátku letošního roku intenzivně řešila zkvalitnění služeb dodávky vody. Na základě tohoto záměru vznikl technický návrh na vybudování nových odkalovacích ,,čistících“ míst na částech vodovodního řadu, který byl v rámci aktuálně využívané vodovodní sítě nejstarší a které budou společně s již vybudovanými používány k pravidelnému čištění, tak jak tomu bylo doposud. Poté došlo ke kompletnímu proplachu tlakovou vodou (toto tlakové čištění bude v některých částech obce, kde k dnešnímu dni ještě neproběhlo pokračovat) a v lokalitách, kde dlouhodobě docházelo ke stížnostem na kvalitu vody byl proveden i proplach přípojek za asistence našeho správce u kterých se vzhledem k jejich technickému provedení předpokládalo znečištění. Společně s těmito proplachy proběhlo i odebrání vzorků vody před a po proplachu. Výše uvedené se ukázalo jako efektivní řešení a v návaznosti na to akci ještě jednou ve společně domluvený termín zopakujeme. Všem u kterých proplach přípojek proběhl bude v úterních úředních hodinách po předchozí dohodě s p. Doubkem prezentován výsledek proplachu.

Velmi děkuji, s pozdravem

Marek Kubr
místostarosta

 


Vloženo: 12.5.2016 v 12:46 Aktualizováno: 20.6.2016 v 14:33 Popovičky