Aktuality

Photo_6553650_DJI_50_jpg_4391817_0_2021418154030_photo_original_ltm.jpg

Clonový odstřel v lomu 30.3.2023

28.3.2023 | 1 min. čtení

Ve čtvrtek 30.3.2023 proběhnou v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. dva clonové odstřely v lomu Chomutovice.

danger_trash.jpg

Sběr nebezpečných odpadů v našich obcích

16.3.2023 | 1 min. čtení

V sobotu 1.4.2023 přoběhne v našich obcích sběr nebezpečných odpadů. 

Sběrná místa:
Popovičky - pod kostelem u seperace odpadu. Čas příjezdu 8:00, nakládka 20 minut.
Chomutovice - na návsi. Čas příjezdu 8:30, nakládka 15 minut.
Nebřenice - u bývalé zastávky autobusu, před domeme č.p. 3. Čas příjezdu 8:50, nakládka 10 minut.

3aee4a76-slepice-drubez-kurata-chov-hala-shutterstock_1042657942-scaled.jpg

Výskyt ptačí chřipky v okruhu 10Km od obce Popovičky

21.2.2023 | 1 min. čtení

Vážení spoluobčané, vzhledem k nařízení Státní veterinární správy je obec Popovičky od 20.2.2023 zařazena do pásma dozoru. Na základě tohoto nařízení jsou všichni obyvatelé povinni udělat soupis drůbeže a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí, či jiná pernatá zvěř.

Níže naleznete dokument na sečtení drůbeže a ptactva pod názvem Scitaci_list_drubeze_a_jinych_ptaku_2023-01-20.doc. Prosíme o dodání tototo dokumentu do 26.2.2023 na obecní úřad Popovičky.

envelopes-g72e374c98_1280.jpg

Zrušení dopoledních úředních hodin dne 14.2.2023

13.2.2023 | 1 min. čtení

Z organizačních důvodu jsou v úterý 14.2.2023 zrušeny dopolední úřední hodiny v čase 7:00 - 10:00. Odpolední hodiny zůstávají platné v čase 17:00 - 19:00. 

Děkujeme za pochopení

Informace k dnešnímu plánovanému veřejnému zasedání zastupitelstva

26.1.2023 | 1 min. čtení

Vážení občané,

26.1.2023 se k 17:00 hodině starostce obce ze zdravotních a časových důvodů omluvili 4 zastupitelé z dnešního veřejného zasedání zastupitelstva. Z uvedeného důvodu je velmi pravděpodobné, že zastupitelstvo nebude usnášeníschopné a bude třeba stanovit nový termín veřejného zasedání.
O případném novém termínu veřejného zasedání budete informování na stránkách obce, úřední desce a aplikaci.
Děkujeme za pochopení.
Radka Kučerová
Starostka obce

Dnes 26.1.2023 se od 19:00 koná veřejné zasedání zastupitelstva

26.1.2023 | 1 min. čtení

Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Schválení kalkulace vodné stočné 2023
5. Smlouva na přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
6. Servisní smlouva na IT
7. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovod OAKS
8. Návrh na změnu obsazení funkce místostarosty
9. Různé
- soudní spor
- zkolaudování ČOV
- informace Ing. Tuháčka o stavebních povoleních Arendon v roce 2022 a příspěvku obci
- informace o termínu místního šetření RLC
- přehled kulturních akcí na rok 2023
- informace o splacení úvěru ČOV
- informace o dotačním programu pro sbor dobrovolných hasičů
10.Diskuse

Program si také můžete přečíst v příloze níže.