Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2021

Vloženo: 22.12.2020 Kategorie: Poplatky
Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2021

Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2020

 

Poplatky za psa

dle OZV obce č. 1/2020,O místním poplatku ze psů

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa ....................................................................................... 400 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...................................... 600 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu či poživatel sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu ......................................................................................................... 200 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení ………............................................................................ 300 Kč,
  5. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ............................................ 200 Kč,
  6. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ……………………………………………………………………………………. 300 Kč.

 

Poplatek je splatný nejpozději do konce února

 

 

Poplatky za komunální odpad

dle OZV obce č. 2/2020,O poplatku za komunální odpad

 

Sazba popatku za kalendářní rok činí

a) Roční sazba za nádobu 120 l … 1x týdně …                        3050,- Kč

b) Roční sazba za nádobu 240 l … 1x týdně …                        6100,- Kč

c) Sezónní svoz odpadu – 10 svozů … pytle na odpad 110 l       800,- Kč

 

Poplatek je splatný nejpozději do konce února