Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2024

Vloženo: 2.1.2024 Kategorie: Poplatky

Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2024

Poplatky za komunální odpad 2024 – popelnice

Dle OZV obce č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území obce Popovičky účinný od 1. 1. 2024:

Velikost nádoby Četnost svozu Roční poplatek
120 l 1 x týdně 4.780,-
120 l 1 x 14 dní, každý lichý týden 2.390,-
240 l 1 x týdně 9.560,-
240 l 1 x 14 dní, každý lichý týden 4.780,-
660 l 1 x týdně 26.290,-
1100 l 1 x týdně 43.815,-

Poplatek je splatný nejpozději do konce února 2024.

Platba tohoto poplatku je povinná pro majitele každé nemovitosti, na které vzniká komunální odpad. Každý majitel nemovitosti musí vyplnit Prohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, pokud tak neučinil dříve.

Jak zaplatit?
Poplatky za komunální odpad a psy je nutno hradit každý zvlášť.
Od 3.1.2024 do 29.2.2024 v hotovosti či kartou na obecním úřadu v úředních hodinách a dále pak převodem na účet 16822201/0100, kdy do poznámky k platbě uveďte "ODPAD 2024" a adresu (ulici a č.p.) nemovitosti, ke které se platba vztahuje.
Pokud známku platíte převodem z účtu, je nutné si následně známku na popelnici vyzvednout osobně v úředních hodinách na OÚ.

 
Poplatky za psy 2024

dle OZV obce č. 1/2020, O místním poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za 1. psa - 400 Kč
  • za 2. a každého dalšího psa téhož držitele 600,- Kč
  • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu či poživatel sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu - 200 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení - 300 Kč,
  • za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let - 200 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 300 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do konce února 2024. 

Jak zaplatit?
Poplatky za komunální odpad a psy je nutno hradit každý zvlášť.
Hotově nebo kartou na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách a dále pak převodem na účet 16822201/0100, kdy do poznámky k platbě uveďte "PES 2024" a adresu (ulici a č.p.) nemovitosti, ke které se platba vztahuje.


Vodné a stočné

Vodné – 57,93 Kč/m³ s DPH
Stočné – 72,78 Kč/m³ s DPH
Vodné a stočné fakturuje občanům provozovatel obecního vodovodu a kanalizace - společnost Energie AG Kolín a.s.