Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2022

Vloženo: 1.1.2022 Kategorie: Poplatky

Místní poplatky obce Popovičky pro rok 2022

Poplatky za psa
dle OZV obce č. 1/2020,O místním poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa ..................................................................................... 400 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................. 600 Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu či poživatel sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu ............................................................................................... 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení ………......................................................................................................... 300 Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..................................... 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ……………………………………………………………………….................……. 300 Kč. 
Poplatek je splatný nejpozději do konce února

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky za komunální odpad
dle OZV obce č. 2/2021,O poplatku za komunální odpad

Sazba popatku za kalendářní rok činí

a) Roční sazba za nádobu 120 l … 1x týdně … 3800,- Kč

b) Roční sazba za nádobu 240 l … 1x týdně … 7600,- Kč

Poplatek je splatný nejpozději do konce února

Poplatky za administrativní úkony

1. Písemná upomínka na nedoplatek obci ...100,- Kč
2. Písemná upomínka na nedoplatek obci ...300,- Kč 

Podání 3. a každé další žádosti vedenou pod stejným číslem jednacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím...1.000,- Kč

Za přihlášení k trvalému pobytu v obci pro osoby od 15ti let včetně ...50,-Kč

Poplatky za připojení k obecní infrastruktuře

Poplatek za připojení k vodovodní a kanalizační síti ………………………..…………… 25000,- Kč