Informace o zveřejnění obecně závazné vyhlášky obce Popovičky, o místním poplatku za odkládání odpadu

Vyvěšeno: 30.12.2022

Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu

Vkladatel: Obec Popovičky (ID DS: 9vfakxa, IČO: 00640131)
Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška
Číslo právního předpisu: 1/2022
Název právního předpisu: Obecně závazná vyhláška obce Popovičky č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci

Datum vydání právního předpisu: 07.12.2022
Zakonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - § 14 - za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci
Oblast právní úpravy: místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Účinnost právního předpisu: 01.01.2023
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 30.12.2022 10:21

Přílohy: