Informace obecního úřadu I. _Koronavirus

Vyvěšeno: 18.3.2020 Sejmuto: 13.7.2020
Informace obecního úřadu I. _Koronavirus

                                                     Informace obecního úřadu I. 
                                                     k současné situaci - Koronavirus
17.3. Popovičky


Vzhledem k hrozbě nákazy a nemoci Covid-19 si vás dovolím informovat o současné situaci v našich obcích a přijatých opatřeních.
1/ V tuto chvíli nemáme informaci o žádném pozitivním nálezu nemoci Covid-19 v našich obcích. V případě, že takováto skutečnost u někoho z vás nastane, nebo se o ní dovíte, prosíme obratem o informaci. 
2/ V případě podezření na nákazu/nemoc, nikam nechoďte, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici.
3/ Obecní úřad je až do odvolání pro veřejnost uzavřen. Veškeré provozní záležitosti a požadavky z vaší strany směřujte prosím na paní Magdalenu Lehovcovou a budeme je řešit individuálně.
Veškeré úhrady zpracováváme pouze bezhotovostním převodem. 
Rozumíme, že současná situace může mít i negativní dopad na finanční situaci rodin. V těchto případech prosíme o informaci na provoz úřadu, kde bude možno Vaši žádost ohledně posunutí splatnosti pohledávek vůči obecnímu úřadu nebo TSP posoudit.
4/ Veškeré kulturní a společenské akce pořádané obecním úřadem nebo SDH jsou až do odvolání zrušeny. Rovněž žádáme, aby došlo k minimalizaci užívání veřejných prostor a nadměrnému shlukování občanů, zejména v prostoru dětského hřiště a pergoly v Popovičkách.
5/ Prosíme o striktní dodržování pravidel a doporučení vlády ČR, více informací naleznete na www.mvcr.cz a www.mzcr.cz.
6/ Ve spolupráci s SDH Popovičky a Parkhotelem Popovičky byla dohodnuta spolupráce při pomoci zásobování potravinami a zajištění dalších nezbytně nutných záležitostí. Objednávky potravin je možno činit telefonicky přímo v koloniálu Popovičky, kde je zajištěn i následný rozvoz zdarma nebo využít
pomoci SDH Popovičky. Služba je určena především osobám v karanténě nebo osobám, které sami nejsou schopni životně důležité věci zajistit.
7/ Nakolik se informace o účinnosti roušek a ochranných pomůcek různí, snažíme je pro naše občany zajistit, dostupné budou zdarma. V tuto chvíli máme již dvě potvrzené dodávky, o dalších jednáme. Bohužel jsou tyto pomůcky ve větším množství téměř nedostupné.
 
 
 
 
V průběhu dalších dní vás budeme dále informovat.
 
S úctou Jaroslav Richter
 
Krizová hlášení obce, Jaroslav Richter, tel: 724 563 153, email jaroslav.richter@popovicky.cz
Provoz úřadu, Magdaléna Lehovcová, tel: 601 555 177, email magdalena.lehovcova@popovicky.cz
Bankovní spojení:  OÚ Popovičky: 168 222 01 / 0100
                            TSP:  107 – 921 111 0227 / 0100
SDH Popovičky, Jaroslav Švehla 723 814 131
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 736 521 357, 771 137 070
Nonstop informační linka Státního zdravotnického ústavu 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Parkhotel Popovičky, koloniál, tel: 240 201 132

Přílohy: