Informace obecního úřadu III. _Koronavirus

Vyvěšeno: 22.4.2020 Sejmuto: 13.7.2020
Informace obecního úřadu III. _Koronavirus

                                                                                       Informace obecního úřadu III. 
                                                                                                k současné situaci
                                                                                                             -
                                                                                                     Koronavirus
Popovičky, 21.4. 2020 
Vzhledem k hrozbě nákazy a nemoci Covid-19 si vás dovolím informovat o současné situaci v našich obcích a přijatých opatřeních.


1/ Nálezy koronaviru
V tuto chvíli máme 1 potvrzený případ.
Obec Popovičky je ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, která informuje obec o případném pozitivním nálezu. 


2/ Jak postupovat
V případě podezření na nákazu/nemoc, nikam nechoďte, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici. Kontakty níže.


3/ Provoz úřadu
Obecní úřad je nadále až do odvolání pro veřejnost uzavřen. Veškeré provozní záležitosti a požadavky z vaší strany směřujte prosím na paní Magdalenu Lehovcovou a budeme je řešit individuálně. Veškeré úkony úřadu vůči občanům tak nadále po dohodě provádíme.
Veškeré úhrady zpracováváme pouze bezhotovostním převodem. 
Obec bohužel není v současných podmínkách schopna provozovat úřad s ohledem na bezpečnost svých zaměstnanců a návštěvníků úřadu v odpovídajícím standardu. 
Veškeré kulturní a společenské akce pořádané obecním úřadem nebo SDH jsou až do odvolání zrušeny. Rovněž žádáme, aby došlo k minimalizaci užívání veřejných prostor a nadměrnému shlukování občanů, zejména v prostoru dětského hřiště a pergoly v Popovičkách.
 
4/ Pravidla
Prosíme o striktní dodržování pravidel a doporučení vlády ČR, více informací naleznete na Ministerstvu vnitra:   www.mvcr.cz   Ministerstvu zdravotnictví:  www.mzcr.cz. Státního zdravotního ústavu:   www.szu.cz
 
5/ Zajištění potravin
a) Ve spolupráci s SDH Popovičky je možno zajistit telefonicky nákup potřebných potravin a zavézt zdarma do místa bydliště. b) Ve spolupráci s Parkhotelem Popovičky je možno zajistit telefonicky nákup potřebných potravin a zavézt zdarma do místa bydliště.
Kontakty níže.
Služba je určena především osobám v karanténě nebo osobám, které sami nejsou schopni si životně důležité věci zajistit. 


6/ Roušky a dezinfekce
Zajistili jsme pro naše občany roušky a dezinfekci zdarma. Vaše požadavky prosím směřujte na paní Magdalenu Lehovcovou. Distribuci zajišťují SDH Popovičky.
Distribuce již mezi nejvíce ohrožené občany proběhla. 
Zde prosím o citlivý přístup a zvážení skutečně potřebného počtu. Roušky jsou výsledkem laskavé pomoci a přístupu našich spoluobčanů, dezinfekce je přerozdělována skrze ORP Říčany.


7/ Testování
Obec zajistila partnera, který je pro naše občany připraven za úplatek testování na přítomnost koronaviru provést. 
a) Pro občany nad 60 let včetně bude testování zdarma, úhradu zajišťuje obec b) Pro občany pod 60 let bude za úplatu
Bezplatné testování samozřejmě dělají schválená pracoviště, která ovšem mají limitovanou dostupnost a kapacitu. Občané, kteří mají zájem o testování, prosíme o informaci na Magdalenu Lehovcovou.  
 
8/ Odpadky
Občané v karanténě by odpadky měli likvidovat pouze skrze směsný odpad, tzn. žádný tříděný.
Ostatní občané by měli odpad likvidovat dle pokynů společnosti FCC, více viz na webových stránkách úřadu.
Věřím, že společně a se vzájemnou pomocí situaci zvládneme. Děkuji.
 
S úctou Jaroslav Richter
 
 
 
Krizová hlášení obce: Jaroslav Richter, tel: 724 563 153, email jaroslav.richter@popovicky.cz
Provoz úřadu: Magdaléna Lehovcová, tel: 601 555 177, email magdalena.lehovcova@popovicky.cz
Bankovní spojení:   OÚ Popovičky: 168 222 01 / 0100
    TSP: 107 – 921 111 0227 / 0100
SDH Popovičky:   Jaroslav Švehla 723 814 131
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze:
 736 521 357 
771 137 070
Nonstop informační linka Státního zdravotnického ústavu: 
724 810 106 
725 191 367 
725 191 370
Parkhotel Popovičky, koloniál:  240 201 132
 
 
 
Seznam laboratoří pro vyšetřování původce COVID-19:
 
Státní zdravotní ústav NRL
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nemocnice České Budějovice
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Bulovce
Laboratoře Agel a.s. Ostrava
Fakultní nemocnice Brno
Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.
Fakultní nemocnice Plzeň
Krajská nemocnice Liberec
SPADIA LAB, a.s.
Fakultní nemocnice Olomouc
VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
IFCOR klinické laboratoře Blansko
AESKULAB Ostrava
Lab In - Institut laboratorní medicíny KV
Ústřední vojenská nemocnice Praha 
Thomayerova nemocnice, infekční klinika, Praha 
 

Přílohy: