Informace obecního úřadu V. _Koronavirus

Vyvěšeno: 28.2.2021 Sejmuto: 21.6.2021
Informace obecního úřadu V. _Koronavirus

                           

                                                            

Informace obecního úřadu V. k současné situaci - Koronavirus


Popovičky, 27.2. 2021
S ohledem na současnou situaci, kdy vláda vyhlásila nouzový stav od 27.2. do 28.3. si Vás dovolujeme blíže
informovat o situaci v naší obci, především s ohledem na vydaná Krizová opatření.


Kompletní Seznam přijatých krizových opatření, čestná prohlášení a formuláře pro cesty mimo okres:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/


S ohledem na tato opatření si dovoluji volně uvést vybraná opatření s účinností od 1. do 21. března,
která se nás dotýkají:


- zakazuje se opustit území okresu, na jehož území máme trvalý pobyt nebo bydliště (zahrnuje např.
nákupy)
o cesta do zaměstnání mimo okres (včetně Prahy), možné například
 s potvrzením od zaměstnavatele
 OSVČ s dokladem o zakázce
 ostatní s čestným prohlášením (vzor v příloze)
o cesta k lékaři, viz čestné prohlášení

- zakazují se návštěvy příbuzných i v rámci okresu, ne pokud jde o zajištění nezbytných potřeb či
nutné péče

- vycházky
o jsou povoleny jen na území obce
o se psem po 21.hodině pouze 500m od bydliště

- v zastavěném území obce je třeba nosit roušku, minimálně chirurgickou


Do doby 21.3. si dovolujeme dále informovat:
Co se týká dětského hřiště v Popovičkách, i přes doporučení vlády jej v tuto chvíli nebudeme zavírat.
Prosíme však návštěvníky, aby dbali na hřišti bezpečných rozestupů, min 2 metry a jednali jako v
zastavěném území obce – nošením roušek.


Obec rovněž nabízí možnost občanům:
- kteří se nachází v hmotné/ekonomické nouzi, že zajistí zdarma ochranné prostředky a
dezinfekci
- zajištění nákupu jídla, zdravotnických prostředků a dalších v případě snížené mobility či
neschopnosti si toto zajistit


Žádosti prosím směřujte buď na obec@popovicky.cz nebo na telefon 724 563 153. Vaše žádosti budou
individuálně posouzeny a zpracovány. Prosíme o citlivé využívání těchto možností.


Řešení vašich potřeb na obecním úřadu prosíme přesunout na elektronickou či telefonickou komunikaci,
tam kde je to možné: magdalena.lehovcova@popovicky.cz, 601 555 177, nebo konkrétní zastupitel.  Neodkladné návštěvy prosíme vždy až po vzájemné dohodě.


Dovolím si nás všechny požádat, nakolik jsme již situací rozladěni a unaveni, ať již díky vládě nebo délkou
trvání, prosím, chovejme se vůči sobě maximálně odpovědně. Je třeba, aby každý z nás udělal maximum,
abychom se již co nejdříve vrátili k běžnému režimu života.


Děkuji vám všem.
S úctou 

Jaroslav Richter

Přílohy: