Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku-obec Popovičky

Vyvěšeno: 9.10.2021 Sejmuto: 27.12.2021

Opis výsledků hlasování ve volebním okrsku-obec Popovičky

Přílohy: