VV Oznámení zahájení veřejného projednávání UP Popovičky

Vyvěšeno: 13.11.2020 Sejmuto: 20.12.2020
VV Oznámení zahájení veřejného projednávání Územního plánu Popovičky

VV Oznámení zahájení veřejného projednávání Územního plánu Popovičky

Dokumentaci k novému Územnímu plánu  naleznete ve složce Úřední deska https://www.popovicky.cz/cs/obecni-urad/uredni-deska

 

Přílohy: