Vyhlášení záměru - pozemky Nebřenice.docx

Vyvěšeno: 9.8.2022 Sejmuto: 25.8.2022

Vyhlášení záměru - pozemky Nebřenice

OBEC POPOVIČKY ZVEŘEJŇUJE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Podle ustanovení §39, zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů oznamuje obec


Popovičky Záměr: 

PRODEJE pozemků v k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, v obci Nebřenice


pozemku parcely číslo 413/17 o výměře 1.583m2 – orná půda
pozemku parcely číslo 413/42 o výměře 805m2 – orná půda
pozemku parcely číslo 413/41 o výměře 860m2 – orná půda
pozemku parcely číslo 413/40 o výměře 913m2 – orná půda
pozemku parcely číslo 413/39 o výměře 961m2 – orná půda
pozemku parcely číslo 413/38 o výměře 911m2 – orná půda
pozemku parcely číslo 413/37 o výměře 921m2 – orná půda
v celkové výměře 6.954 m2.


V Popovičkách 8.8.2022


Ing. Jaroslav Richter, starosta


Informace k záměru podá Ing. Marek Kubr, místostarosta
Nabídky podávejte písemně na obecním úřadě obce Popovičky nebo elektronicky na adrese
obec@popovicky.cz spolu s odůvodněním a jednoduchým popisem Vašeho záměru, do 24.08.2022 do 18:00

Přílohy: