Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

Vyvěšeno: 30.11.2022 Sejmuto: 30.12.2022

U Krajského soudu v Praze bylo pod spisovou značkou 55 A 94/2022 zahájeno řízení o návrhu na zrušení výše označeného opatření obecné povahy.

Přílohy:

55A_94_2022_7_merged.pdf
1.12.2022
486.3 kB