Zadání změny č. 5 územníhio plánu obce Popovičky

Vyvěšeno: 14.10.2020 Sejmuto: 14.11.2020
Zadání změny č. 5 územníhio plánu obce Popovičky

Přílohy: