Zahájení správního řízení

Vyvěšeno: 15.11.2018 Sejmuto: 30.11.2018
Zahájení správního řízení

Oznámení zahájení správního řízení o  vydání povolení ke kácení

Přílohy: