Zasedání zastupitelstva 21.8.2023

Vyvěšeno: 14.8.2023

Obecní úřad Popovičky v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání 10. řádného zasedání Zastupitelstva obce Popovičky, svolaného starostou obce Jaroslavem Švehlou v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Chomutovice – místnost obecního úřadu, Chomutovice 12
Doba konání: 21.8.2023, v 19:00

Přílohy: