Závěrečné zprávy - audit - Analýza rozhodnutí předchozího zastupitelstva obce Popovičky

Vyvěšeno: 28.6.2023

V přílohách naleznete reporty týkající se 
- zkapacitnění čistírny odpadních vod Na Stádlech (600 EO -> 1200 EO)
- dopravní zklidnění Na Stádlech (silniční šikany)
- lezecká stěna na dětském hřišti

V případě dotazů kontaktujte zastupitele
Alexandra Tuháčka, tel. 603 400 657
nebo
Davida Šikolu, tel. 775 262 081

Závěr obce k proběhlému auditu předcházejícího zastupitestva obce Popovičky:

Na základě závěrů provedeného auditu k činnostem předcházejícího zastupitelstva obce Popovičky v letech 2010-2022 obec neshledala žádná faktická nebo legislativní pochybení ani žádné účelové či nehospodárné užití obecních finančních prostředků.

Přílohy:

report_02_Na_Stadlech_final.pdf
28.6.2023
825.98 kB
report_01_COV_technical_part.pdf
28.6.2023
459.33 kB
report_01_COV_part_01.pdf
28.6.2023
586.25 kB