Program rozvoje obce Popovičky 2023-2028

Vyvěšeno: 1.6.2023

V případě dotazů kontaktujte místostarostu Ing. Alexandra Tuháčka (603 400 657, alexander.tuhacek@popovicky.cz)

---

Základním plánovacím dokumentem je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Program rozvoje obce.

Jedná se o střednědobý strategický dokument, jehož cílem je představit obec z historického i současného pohledu a definovat prioritní oblasti rozvoje obce.

Program vychází z demografické a socioekonomické situace v obci a zohledňuje požadavky místních obyvatel, představitelů obce i spolků.

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost vedení obce včetně přípravy rozvojových aktivit a projektů v obci.

Dokument je rozdělen na část analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje výchozí situaci v obci na základě statistických dat a dalších dostupných dokumentů. Na ni navazuje návrhová část, která navrhuje optimální řešení rozvoje nebo identifikovaných problémů.

Hlavním cílem je zkvalitnění života pro obyvatele obce i pro nerezidenty.

Přílohy: