Prohlášení plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (vzor 2023)

Vyvěšeno: 4.1.2023

Na základě OZV 1/2022 (Obecně závazná vyhláška obce Popovičky č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.) je plátce poplatku (majitel/é nemovitosti) povinen podat správci poplatku ,,obci Popovičky“ ohlášení, tj. se k poplatku registrovat (formulář v příloze).

Formulář je nutné odevzdat v rámci platby poplatku na OÚ během úředních hodin. Vytištěné formuláře jsou zároveň k dispozici i u asistentky OÚ.