Zápis zastupitelstvo 24_02_2021

Vyvěšeno: 24.3.2021 Sejmuto: 10.5.2021
Zápis zastupitelstvo 24_02_2021


Přestože zákonná povinnost zveřejnit zápis ze zasedání nebo usnesení
zastupitelstva na webových stránkách obcí neexistuje, zákon o obcích
totiž určuje povinnost nahlédnout do zápisů na místě obvyklém (tedy
obecním úřadě), rozhodli jsme se s vámi zápisy sdílet na této webové
stránce s cílem posílit informovanost spoluobčanů

Přílohy: